Sittningar

Vad är en sittning?

"Sittning" är en slags middag och är väldigt vanligt på universiteten i Sverige. En sittning inhåller vanligtvis mat, dryck, framträdanden men framförallt sång!

EAA Sittning

Vi brukar arrangera två stora sittningar för våra medlemmar varje år med 2 olika teman, vilket är vanligt för en sittningar.

Våra sittngar är särskilt populära bland våra utbytesstudentmedlemmar eftersom det ger dem möjlighet att uppleva det traditionella svenska studentlivet!