Om EAA

Vad är EAA?

Östasiatiska föreningen, eller EAA (East Asian Association) är en studentförening vid Linköpings universitet som grundades den 28:e April 2009 av studenter intresserade av östasien.

Idag har föreningen cirka 200 medlmmar från hela världen, men primärt från Sverige, Japan, Kina och Korea.

Varje år arrangerar vi flera olika evenmang där vissa är tradionella studentevenemang medan andra är fokuserade på spårk och kulturellt utbyte. Vi uppmuntrar alla till att delta och ha så roligt som möjligt! För den intresserade finns mer information under Events.

Vårt mål

Ett av våra huvudansvar är att se till att utbytesstudenter för en bra start på sitt studentliv i Sverige samtidigt som vi skapar en plattform där svenska och internationella studenter kan träffas och lära känna varandra.

EAA är även en sektion och ansvarar för utbildningen Asienkunskap. I det ingår att arrangera mottagningsperioden för de nya studeterna så att även de får en så bra start som möjligt.

Fun fact: 林雪平大學東亞協會* är vårt officiella namn i 漢字.

*Romaji: rinshōpin daigaku tōa kyōkai, Pinyin: lín xuě píng dà xué dōng yà xié huì, Hangul: 린셰핑 대학교 동아 협회