Asienkunskap

Vad är Asienkunskap?

Asienkunskap är en ettårig utbildning på Linköpings Universitet med fokus på ett av de asiatiska språken kinesiska eller japanska.

Utbildningens mål är att ge studenten en avancerade språkfärdigheter i japanska eller kinesiska samt övergripande kunskap om de sydostasiatiska ländernas historia och samhälle.

Vill du veta mer? Läs mer om Asienkunskap på Lius hemsida:

Asienkunskap - inriktning Kina
Asienkunskap - inriktning Japan