cc-fika

Conversation Corner

CC är en plats för Kulturellt utbyte, Språkinlärning och att lära känna nya Vänner.

Vi träffas varje Tisdag och Torsdag kl 17:15 och alla studenter på Linköpings universitet är välkomna!

Vi erbjuder också Gratis Fika för alla våra medlemmar!

cc-fika

Asienkunskap

EAA är en sektion vid Linköpings universitet som är ansvarig för programmet Asienkunskap.

Programmet omfattar ett års språkstudier i antingen Japanska eller Kinesiska, samt Nordostasiatisk Historia och Politik

cc-fika

Sponsorer

Vi är en studentförening med 15 års erfarenhet och har årligen över 200 aktiva medlemmar.

Vi erbjuder olika samarbetsmöjligheter såsom Lunchseminarier och Konferanser.